Waasserfest zu Wooltz

09.05.2023

Aktivitéite fir Grouss a Kleng ronderëm d’Thema Waasser. Besicht um Waasserfest vum Naturpark Öewersauer de Stand vun der École du Goût. Et gëtt och d’Méiglechkeet moies un enger professioneller Waasserdegusta- tioun mam Rachel Reckinger vun der Uni Lëtzebuerg deelzehuelen.

 

DE/MA, 09.05.2023 (Feierdag / jour férié) 10h00-17h00
Kaul, Wiltz

gratis / gratuit www.naturpark-sure.lu